Informatie

Minimumleeftijd voor seniortarief: 65 jaar

Maximumleeftijd voor kindtarief: 12 jaar